מדיניות רכישה

ברוכים הבאים לתכשיטי Mashov. האתר הינו בבעלות Mashov ומופעל על ידה בלבד.

באתר זה תוכלו למצוא את קולקציית התכשיטים המשווקת ע"י Mashov ולרכוש פריטים מתוכן.

Mashov  פעילה למעלה משלושים וחמש שנה בתחום שיווק התכשיטים והינה יבואנית בלעדית של מותגים שונים.

משרד Mashov  נמצא ברח' פטאל 55 רמת שלמה ירושלים טל': 02-5716520 , פקס: 02-5716521

הכניסה לאתר ו/או השימוש בכל חלק ממנו מותנה בקבלת הסכמתכם לכל תנאי השימוש בו ולתקנון.

הינכם רשאים לעשות שימוש באתר רק אם הסכמתם לכל האמור בתנאי השימוש והתקנון ואם אינכם מסכימים לכל הנ"ל הינכם מתבקשים

להימנע משימוש באתר. Mashov  מחויבת לשמירה על סודיות המידע של המשתמשים באתר.

המידע נשמר בסביבה מאובטחת ומשמש אך ורק לצרכי השיווק של Mashov. המידע אינו נמסר לכל גורם אחר אלא במקרים הבאים:

א. אם הדבר נחוץ לצורך השלמת הליך רכישה שבוצע.

ב. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב חשיפת הפרטים.

ג. אם הדבר יידרש על פי החוק.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הקשורות לאתר לרבות דגמי התכשיטים והשעונים ועיצובם הינם של mashov. חל איסור מוחלט

להעתיק, להפיץ, לשנות, להציב קישורים ו/או למסור לצד ג' את המידע שבאתר בכל צורה שהיא, ללא קבלת הסכמת mashov מראש ובכתב.

Mashov מעוניינת לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע שיווקי וזאת רק אם נתת את הסכמתך לכך. את הסכמתך תוכל לבטל בכל עת שתחפוץ.

Mashov עשויה לשלוח אליך קבצי COOKIE "עוגיה", בעיקר לשם איסוף נתונים סטטיסטיים וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות.

באפשרותך לסרב לקבלן או להסכים לקבל רק "עוגיות" מסוימות וזאת באמצעות מחשבך.

התמונות והצילומים המופיעים באתר מיועדים להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים, הנובעים בעיקר ממגבלות טכניות, בין מראה הפריט בפועל לבין

מראהו באתר.הינך מוזמן להתרשם מהפריט בפועל ובאופן מוחשי בחנות  Mashov פטאל 55 רמת שלמה ירושלים. מובהר כי לMashov לא

תהיה אחריות כלשהי בגין הבדלים כנ"ל.

Mashov שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את המידע שבאתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואיננה יכולה להתחייב שלא תקרנה

טעויות כלשהן בפרטים המופיעים באתר. בנוסף, אין Mashov יכולה להתחייב כי כל פריט המופיע באתר ימצא בפועל במלאי.

הזמנת פריט באתר מבטלת כל טענה לגבי מבצעי מכירות , פרסומים שונים ומחירים אחרים שאינם באתר.

השימוש באתר הינו אישי ומגיל 18 בלבד .

השימוש לא למטרות מסחריות כלשהן של המשתמש.

לMashov שיקול הדעת הבלעדי לקבוע האם הזמנה שנעשתה באתר הינה אישית או לצרכים מסחריים.

לאור כל האמור לעיל, שומרת Mashov לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות כלשהי באתר ו/או בחוסר במלאי ו/או שנראית

לMashov כהזמנה למטרות מסחריות.

כמו כן Mashov שומרת על זכותה למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר מכל משתמש כלשהו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה

מוקדמת.

רכישות באתר אפשריות אך ורק באמצעות כרטיס אשראי או ע"י שירות PAYPAL. לא ניתן לשלם באמצעות המחאות ומזומן וכן לא ניתן לעשות

שימוש בזיכויים שניתנו עבור רכישות קודמות. לאחר שהמזמין ביצע את ההזמנה ואישר אותה, ההזמנה לא ניתנת לביטול ו/או לשינוי ע"י המזמין

באמצעות האתר  אלא על ידי יצירת קשר טלפוני למשרדי Mashov בטלפון 02-5716520   .

תנאי ראשון לביצוע הרכישה הוא קבלת אישור כנדרש מחברת האשראי או מהבנק של המזמין. אם לא תהיה מניעה לכך, ההזמנה תאושר ע"י

Mashov ע"י משלוח הודעה לדואר האלקטרוני של המזמין וזאת תוך 48 שעות עבודה.